تفنگ Feinwerkbau Alu700

کد محصول: ALU 700

قیمت: 19.000.000 تومان


تفنگ بادی مسابقه / محصول آماج

  • تفنگ

  • Feinwerkbau
  • Alu700

دقت این سلاح را با سیبل‌های الکترونیکی آماج تست کنید