تپانچه Feinwerkbau P 8X

کد محصول: ASTP8X

قیمت: 13.000.000 تومان


سلاح خفیف و تپانچه / محصول آماج

  • تپانچه

  • دو کپسوله
دقت این سلاح را با سیبل‌های الکترونیکی آماج تست کنید