هدف کش تیراندازی تایمرینگ تک دگمه

کد محصول: ASHK5

قیمت:


هدف کش تیراندازی / محصول آماج

هدف کش تیراندازی تایمرینگ تک دگمه


این دستگاه تنها یک دگمه برای عمل رفت و برگشت دارد. با فشار دادن یک دگمه عمل رفت و سپس با فشار دادن همان دگمه عمل برگشت را انجام می‌دهد و با داشتن تایمر تعیین مسافت در پایان انجام هر عملکرد  خاموش می‌گردد.