هدف کش تیراندازی دو تایمر تک دگمه

کد محصول: ASHK6

قیمت:


هدف کش تیراندازی / محصول آماج

هدف کش تیراندازی دو تایمر تک دگمه

پس از تنظیم تایمر با فشار دادن یک دگمه عمل رفت و سپس عمل برگشت را انجام می‌دهد و به صورت عمل تایمینگ در پایان انجام هر عملکرد اتوماتیک خاموش می‌گردد