هدف کش تیراندازی تک تایمر دو دگمه

کد محصول: ASHK9

قیمت:


هدف کش تیراندازی / محصول آماج

هدف کش تیراندازی تک تایمر دو دگمه

با فشار دادن دگمه جلوبر توسط تایمر عمل رفت تا پایان مسیرصورت پذیرفته و سپس بافشار دادن دگمه عقب بر همان تایمر عملیات برگشت را انجام میدهد