جستجوی سریع بر اساس تولید کننده : دسته بندی:
سیبل متحرک ورزشی و عملیاتی الکترونیکی

علاوه بر لزوم مهارت تیراندازان در اهداف ثابت، یکی از پیچیدگی های فن تیراندازی یادگیری کنترل الگوی حرکت دست تیرانداز در نشانه روی های متحرک می باشد. تنوع الگوهای حرکتی دست تیراندا شامل الگوهای حرکت خطی و دوبعدی می‌باشد. سیبل های متحرک اماج این بخش از نیازهای اموزشی تیراندازان را تامین می سازد:

  • قابل استفاده درکلیه رشته های 10 متر تا 100 متر ورزشی ونظامی
  • تامین الگوهای خطی، دایره ای و منحنی الخط دوبعدی
  • قابلیت تنظیم سرعت حرکت هدف

مشاهده جزئیات
سیبل الکترونیکی pop up target
سیبل الکترونیکی pop up target
کد محصول: ASPOP

قیمت: تماس بگیرید

مشاهده جزئیات
سیبل الکترونیک متحرک دوار
سیبل الکترونیک متحرک دوار
کد محصول: AS1050R

قیمت: تماس بگیرید

مشاهده جزئیات
سیبل الکترونیک متحرک خطی
سیبل الکترونیک متحرک خطی
کد محصول: AS1050L

قیمت: تماس بگیرید

مشاهده جزئیات
سامانه سیبل الکترونیکی متحرک دوبعدی
سامانه سیبل الکترونیکی متحرک دوبعدی
کد محصول: AS10502D

قیمت: تماس بگیرید
( 1 تا 4 از 4 مورد )